woensdag 16 september 2009

Proefjes uitvoeren!

Tijdens de lessen van taal en W.O. leren we over uitvindingen en uitvinders.
We mochten ook zelf proefjes uitvoeren.
We zaten met drie in een groepje. Bij elke proef lag een opdrachtenkaart.
Voor we het proefje uitvoerden moesten we opschrijven wat we dachten
dat er ging gebeuren.
Het ene lukte al wat beter dan het andere maar we hebben veel geleerd
en het was leuk.
Geen opmerkingen: